George Straat 2 , Leeudoringstad | | +27 18 581 2180 | | info@taumeule.co.za

Waar het alles begin

TAU Meule het in 1995 ontstaan met die aankoop van ‘n bestaande meule op Leeudoringstad deur die Viljoen familie. Die aanvanklike doelwit was die verwerking van hulle eie mielies wat deur die boerdery geproduseer word. Die oorspronklike meule het hoofsaaklik omruil meel aan boere gelewer met ‘n kapasiteit van 1.5 ton per uur.

Daar is onmiddellik begin met die opgradering en uitbreiding van die meule. In 1999 is die  kapasiteit verhoog tot 7.5 ton per uur. Verdere opgradering vind in 2004 plaas deur die bestaande struktuur tot ‘n vyf verdieping staal konstruksie te vergroot asook die opgradering van die toerusting in die meule. Hierdie opgradering is onder leiding van die bekende ingenieur Brian Legg voltooi. Die opgradering het tot gevolg gehad dat die meule se kapasiteit verhoog is tot 13 ton per uur.

Die opgradering en uitbreiding van die meule vind voortdurend plaas en die kapasiteit van die meule is gedurende 2017/18 verhoog tot 34.5 ton per uur.

Om die hominy chop te benut wat as neweproduk van die maalproses ontstaan,  is daar ook begin met die oprigting van die veevoer aanleg in 2003. Hierdie aanleg is ook voortdurend uitgebrei en is van ongeveer 1200 ton per maand uitgebrei tot die huidige 7500 ton per maand.