George Straat 2 , Leeudoringstad | | +27 18 581 2180 | | info@taumeule.co.za

divisies

TAU Meule se primêre fokus is die produksie van meel en veevoer  en die bemarking van hierdie produkte ten einde ‘n volhoubare en winsgewende onderneming te bewerkstellig.

Kry meer inligting rakende TAU Meule se verskeidenheid meel produkte.

Kry meer inligting rakende TAU Meule se verskeidenheid veevoere.

TAU Meule se handelstakke is verspreid oor die hele sentraal Suid-Afrika en nuwe takke word voortdurend geopen.

TAU Meule beskik oor ‘n vloot vragmotors en werkswinkel geriewe wat verseker dat bestellings tydig afgelewer word.

Ons hondepille aanleg is nou in volle produksie. Kry meer inligting rakende die reeks hondepille wat vervaardig word.