George Straat 2 , Leeudoringstad | | +27 18 581 2180 | | info@taumeule.co.za

Maatskappyprofiel

Die maatskappyprofiel – ‘n oorsig oor ons groei en ontwikkeling sedert die ontstaan van die onderneming asook die mense en waardes wat bygedra het tot ons sukses.

Inligting oor die ontstaan en groei van die onderneming.

Inligting rakende die samestelling en funksies van die maatskappy.

Die bestuurspan van TAU Meule

Die hart van TAU Meule – Ons mense.

Ons optrede word bepaal deur die volgende waardes.