George Straat 2 , Leeudoringstad | | +27 18 581 2180 | | info@taumeule.co.za

Ons Bestuur

J.H. Viljoen

Voorsitter

Kobus Viljoen

Hoof Uitvoerende Beampte

Robert Loubser

Hoof Operasionele Beampte

Coreen Loubser

Hoof Finansiële Beampte

Manie Janse v Rensburg

Bestuurder Veevoer Fabriek

Piet Marx

Hoof van Personeel

Jan Visser

Hoof van Handelstakke

Marius Visser

Hoof Van Inligtingstegnologie

Frans Coetzee

Hoof Meulenaar

Louis Janneke

Hoof van Meel Bemarking

Jaco Maré

Hoof Veevoer Bemarker