George Straat 2 , Leeudoringstad | | +27 18 581 2180 | | info@taumeule.co.za

Ons mense

Die hart van TAU Meule is sy gemotiveerde en vaardige werkerskorps en daarom fokus ons op effektiewe menslike hulpbronbestuur, geleenthede vir groei en ontwikkeling, werknemergesondheid en -verhoudings.

Billike indiensnemingspraktyke, gereelde hersiening van beleide en prosedures, toepaslike beheermaatreels en stelsels en die toepassing van arbeidsverwante wetgewing word toegepas in die maatskappy.

TAU Meule strewe na ‘n werksomgewing wat meewerk om diverse en vaardige mense te trek en moedig hulle aan om daarna te streef om hul volle potensiaal te bereik.

Ons dissiplinêre aksies voldoen aan wetlike vereistes sodat daar billik teenoor die werknemer, maar ook teenoor die werkgewer opgetree word. Daar is goeie verhoudinge met die verteenwoordigende vakbonde en die CCMA.

Ontmoet ons mense

Hoofkantoor

Handelstakke

Meule

Veevoere

Werkswinkel