George Straat 2 , Leeudoringstad | | +27 18 581 2180 | | info@taumeule.co.za

Ons waardes

MISSIE

Doen besigheid op so manier dat ons ‘n wesenlike verskil maak vir ons kliënte, verskaffers, personeel en gemeenskap met inagneming van die omgewing.

VISIE

  • Om die maatskappy op n verantwoordelike manier te bestuur en te groei.
  • Om die verskaffer van keuse te wees.
  • Om die werkgewer van keuse te wees.

WAARDES

Ons optrede en besluite word deur die volgende beginsels bepaal:

  • Integriteit
  • Fokus op die kliënt
  • Passie
  • Bemagtiging
  • Leierskap
  • Spanwerk