George Straat 2 , Leeudoringstad | | +27 18 581 2180 | | info@taumeule.co.za

Veevoere

TAU Meule vervaardig ‘n wye reeks voere en beskik oor ‘n tegnologies gevorderde aanleg wat verseker dat voere van hoë kwaliteit en presies geformuleer is. Voere word vervaardig as ‘n meel of in pilvorm (4mm – 12mm) volgens die behoefte van die vee.

Ons voere is beskikbaar by al ons handelstakke en losmaat vragte kan ook vanaf die fabriek gelewer word. Vervoer is ook beskikbaar by die handelstakke afhangende van  hoeveelhede en onderhewig aan  sekere vereistes.

Area bemarkers is ook beskikbaar indien enige verdere inligting benodig word.

Verkry meer inligting rakende spesifieke voere